Het voorgenomen plan van het college om de Parkvilla in Waterfront te schrappen heeft diverse reacties opgeroepen. Recentelijk berichtte zowel de media als de raadsinformatie hierover. GemeenteBelang heeft van omwonenden gehoord dat zij vrezen voor een langdurig uitzicht op een onontwikkeld zandterrein, bezaaid met bouwmateriaal.

De geschiedenis van dit kadastrale object in Waterfront heeft verschillende plannen gekend: oorspronkelijk gepland als een opvallend appartementengebouw, later getransformeerd naar een iconisch gebouw en vervolgens teruggekeerd naar een plan met een gebouw van een bescheiden hoogte. Recentelijk werd voorgesteld om de plek te veranderen in een park met horecafaciliteiten.

Gezien deze constante verandering van plannen, wil GemeenteBelang een constructief voorstel doen. Geïnspireerd door het initiatief ‘Samen Kleuren We De Stad’, stelt de partij voor om het terrein tijdelijk om te vormen tot een groen en kleurrijk deel van Harderwijk. De geschatte kosten voor de creatie van een grasveld met levendige bloemperken zouden eenmalig €100.000 bedragen, met jaarlijkse onderhoudskosten van €4.000.

Mark de Lange, fractievoorzitter van GemeenteBelang, stelt enkele vragen aan het college. De hoop is dat met deze vragen en voorstellen, de groene transformatie van dit centrale stuk grond spoedig gerealiseerd kan worden.

  1. Is het college het eens met de omwonenden en GemeenteBelang over de noodzaak om deze locatie te ontwikkelen?
  2. Onderschrijft het college de stelling dat dit prominente stuk grond een aantrekkelijke uitstraling moet hebben vanwege zijn zichtlocatie?
  3. Hoe staat het college tegenover het investeren van gemeenschapsgeld in dit terrein om te voldoen aan biodiversiteitsdoelstellingen?
  4. Welke visie heeft het college voor de nabije toekomst voor dit braakliggende terrein in het centrum van ons bruisende havengebied?