Voor uw belang!

Gemeentebelang Harderwijk-Hierden is een lokale, politieke partij in Harderwijk. En dat is lastig om daar een etiketje aan te hangen. Zijn we links? Zijn we rechts? Of zitten we in het midden? Wij kiezen altijd vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze stad en inwoners? In plaats van ons te laten leiden door partijpolitiek of geharnaste ideologie gaan we het liefst zelf in uw straat of buurt luisteren naar wat er beter kan. Als één van de grootste oppositiepartijen en oudste, lokale partij in de stad weten wij wat er zich in Harderwijk afspeelt en zijn wij heel toegankelijk voor u. Identiteit  

Als u op zoek bent naar een goed bereikbare, sociale en realistische partij met echte volksvertegenwoordigers die naar u luisteren, dan is Gemeentebelang uw partij. Wij zouden het verschil willen maken in de coalitie na de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. Wij zijn vastbesloten om niet alleen uw belangen te behartigen door die in de raadzaal kenbaar te maken, maar ook om die te realiseren. Dit doen we door ons in te zetten voor de vrijheid, veiligheid, gezondheid en economie van onze inwoners! We willen de overheid kleiner maken en meer ruimte creëren voor werkenden, ondernemers en ambachtslieden. Een vrije gemeente waar ondernemen weer leuk wordt en die dient als voorbeeld voor omringende gemeenten. 

Gemeentebelang Harderwijk-Hierden is ervan overtuigd dat de kennis op straat te vinden is. Onze raadsleden, fractievertegenwoordigers en wijkhelden zijn dagelijks bezig om problemen van inwoners te ontdekken en op te lossen. Wat een klein probleem lijkt voor veel partijen, is voor u wellicht een groot probleem. Omdat u er iedere dag mee geconfronteerd wordt. Daarom gaan wij niet de wijken in om ons verhaal te vertellen, maar juist om uw verhaal te horen. 

Wij hebben stevige en haalbare plannen voor alle inwoners van de stad. Om zo veel mogelijk van onze ideeën te realiseren zijn wij altijd op zoek naar raakvlakken met andere partijen. Dat is onze manier van politiek bedrijven. Op de inhoud met de benodigde scherpte en expertise, zonder iemand buiten te sluiten. Er zijn namelijk heel veel vraagstukken die men niet links of rechts kan oplossen, maar die simpelweg opgelost moeten worden. Samenwerking is voor ons een democratisch vereiste en heel erg belangrijk.Missie

De missie van Gemeentebelang is om van Harderwijk een nog betere plek te maken om te wonen, werken, recreëren en ondernemen. De partij zal zich blijven inzetten voor uw belang, met als kernonderwerpen: een vrije inwoner, sterke economie en veilige samenleving. 

Wij staan voor onze identiteit omdat we daar trots op zijn! 


5 Kernstandpunten

  • Gemeentebelang Harderwijk-Hierden wil de wooncultuur in Harderwijk verbeteren door het bouwen van nieuwe woningen. Zowel laag- als hoogbouw. Om onze kinderen ook een huis te kunnen bieden. En om onze ouderen een plek te kunnen bieden, om oud te kunnen worden. 

 

  • Gemeentebelang Harderwijk-Hierden wil de economie van Harderwijk versterken door het aantrekken van nieuwe bedrijven en het ondersteunen van lokale ondernemers. Dat genereert werkgelegenheid voor jong en oud.

 

  • Gemeentebelang Harderwijk-Hierden wil de veiligheid in Harderwijk vergroten door Handhaving en Toezicht te versterken en daarmee criminaliteit beter te bestrijden. Daarnaast blijven we als enige partij van de raad zeer kritisch op het asielzoekerscentrum. Want een veilige stad zorgt voor ontspannen woon- en leefgenot. Hierbij staat verkeersveiligheid uiteraard ook hoog in ons vaandel. 

 

  • Gemeentebelang Harderwijk-Hierden wil tradities in stand houden en deze zo min mogelijk aanpassen. Wij zullen daarom ook niet met een verandering van vuurwerk afsteken instemmen en zullen de traditie van Sinterklaas te allen tijde omarmen. Verder zijn wij voorstander van de historische vloot en alle festiviteiten die daarbij horen. 

 

  • Gemeentebelang Harderwijk-Hierden wil u zoveel als mogelijk vrijlaten en is tegen iedere vorm van overheidsbetutteling. Niemand zou moeten worden belast met dure door u betaalde campagnes. Eenieder bepaalt bijvoorbeeld zelf wat hij of zij eet, meedoet aan LHBTQIA+ evenementen en zonnepanelen aanschaft.

 

Wilt u ons gehele programma inzien, klik dan hier: Onze Standpunten 


Harderwijk leeft, Harderwijk bruist, Harderwijk en haar inwoners is waar wij ons hard voor maken! Voor uw belang!