Welkom bij Gemeentebelang Harderwijk-Hierden

De oudste lokale politieke partij in de gemeente Harderwijk. Eerlijk, recht voor z'n raap en gewoon normaal. Nieuws 

Het EK: Wat is Harderwijk nu toch mooi!

Afgelopen donderdag woonde ik het eerste debat van onze nieuwe minister-president, Dick Schoof, bij. Hoewel ik mij bewust was van de grote verdeeldheid binnen onze samenleving, werd dit tijdens het debat in de Tweede Kamer pijnlijk bevestigd. Ik ben van mening dat wrijving in een parlement legitiem is, aangezien dit de plek is waar inhoudelijke debatten tussen vertegenwoordigers van kiezers moeten worden uitgevochten. Normaliter weerspiegelt het debat in de Tweede Kamer dan ook de discussies binnen de samenleving. Het bedroefde mij echter enorm dat dit debat op dezelfde oppervlakkige en chaotische wijze werd gevoerd als in de samenleving, en dat inhoudelijkheid ontbrak. Hieruit trok ik meerdere conclusies: ten eerste, dat sommige aanwezigen in de Kamer geen toegang meer zouden moeten krijgen tot het netwerk. Ten tweede, dat de oppositie de rol van sensatiebeluste media heeft overgenomen. En ten slotte, dat de verdeeldheid binnen onze samenleving niet zal worden opgelost door Den Haag.

Lees meer »

Informatiebrochure Europese verkiezingen

Gemeentebelang zet zich in voor een representatieve en levendige democratie. Bij de Europese verkiezingen van 2019 bedroeg de opkomst slechts 42%, wat ons ertoe aanzet om, ook als lokale partij, een krachtige oproep te doen aan alle inwoners om hun stem te laten horen en zo bij te dragen aan het democratische proces.

Lees meer »

Waarom maakt Gemeentebelang zich druk over het AZC-plan van de gemeente Ermelo?

Het antwoord is heel eenvoudig. De gemeente Ermelo wil een AZC openen op minder dan 500 meter van de gemeentegrens van Harderwijk. Gemeentebelang kan zich formeel niet bemoeien met de Ermelose politiek en in dit geval vinden we dat we dat toch moeten en kunnen doen. Waarom hebben we dat gedaan? Vanwege het simpele feit dat Gemeentebelang zich inzet voor de inwoners van Harderwijk. Wat hebben we dan gedaan? We hebben meegewerkt aan een enquete door flyers te verspreiden in de wijk Drielanden, immers het plan voorziet in een AZC vlak naast de Jumbo en Lidl in Drielanden. We verwachten dan ook veel overlast voor bewoners van de wijk en de winkeliers. Wat is het resultaat? Na een motie van Gemeentebelang heeft onze burgemeester zijn collega in Ermelo benaderd en uiteindelijk is er afgesproken dat de gemeente Ermelo de gemeente Harderwijk blijvend zal informeren over hun plannen m.b.t. een AZC. Zo hebben we dus echt iets kunnen betekenen voor de inwoners van Harderwijk en specifiek voor die in Drielanden. Dat is waar Gemeentebelang voor staat. 

Lees meer »

Over ons

Wij kiezen altijd vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze stad en inwoners? In plaats van ons te laten leiden door partijpolitiek of geharnaste ideologie gaan we het liefst zelf in uw straat of buurt luisteren naar wat er beter kan. Als één van de grootste oppositiepartijen en oudste, lokale partij in de stad weten wij wat er zich in Harderwijk afspeelt en zijn wij heel toegankelijk voor u.