Waarom maakt Gemeentebelang zich druk over het AZC-plan van de gemeente Ermelo?

Het antwoord is heel eenvoudig. De gemeente Ermelo wil een AZC openen op minder dan 500 meter van de gemeentegrens van Harderwijk. Gemeentebelang kan zich formeel niet bemoeien met de Ermelose politiek en in dit geval vinden we dat we dat toch moeten en kunnen doen. Waarom hebben we dat gedaan? Vanwege het simpele feit dat Gemeentebelang zich inzet voor de inwoners van Harderwijk. Wat hebben we dan gedaan? We hebben meegewerkt aan een enquete door flyers te verspreiden in de wijk Drielanden, immers het plan voorziet in een AZC vlak naast de Jumbo en Lidl in Drielanden. We verwachten dan ook veel overlast voor bewoners van de wijk en de winkeliers. Wat is het resultaat? Na een motie van Gemeentebelang heeft onze burgemeester zijn collega in Ermelo benaderd en uiteindelijk is er afgesproken dat de gemeente Ermelo de gemeente Harderwijk blijvend zal informeren over hun plannen m.b.t. een AZC. Zo hebben we dus echt iets kunnen betekenen voor de inwoners van Harderwijk en specifiek voor die in Drielanden. Dat is waar Gemeentebelang voor staat. 

Lees meer »

De nieuwe podcast!

In deze editie van de GemeenteBelang podcast nemen we een duik in de gebeurtenissen en vraagstukken die onze gemeenschap bezighouden. Met de start van de lente, een seizoen van vernieuwing en groei, reflecteren we op lokale initiatieven en kijken we hoe beslissingen ons dagelijks leven beïnvloeden. Onze podcast biedt een platform waar deze onderwerpen tot leven komen, aangevuld met inzichten en verhalen direct uit onze gemeenschap. De komende weken zullen we ook gasten uitnodigen voor de podcast.

Lees meer »

Maak kennis met Gemeentebelang!

27 maart organiseert Gemeentebelang een 2e avond kennis maken met lokale politiek. Wat doet een lokale, politieke partij in de gemeenteraad? Wie zijn de raadsleden? Wat zijn fractievertegenwoordigers? Wat doet het fractieteam allemaal? Wijkvertegenwoordiger, is dat wat voor mij?

Lees meer »

Mark en Corien in gesprek over subsidies naar kunst, cultuur en cultureel erfgoed

Afgelopen vrijdag 24 november had onze fractievoorzitter Mark de Lange een goed gesprek met Corien van der Meulen. Corien is de directeur van het Stadsmuseum en Marius van Dokkum-museum. Zij  was geschrokken over wat ze in het nieuws had gelezen over de ideeën van GemeenteBelang met de subsidiebedragen voor kunst, cultuur en cultureel erfgoed. En daar wilde ze graag eens met Mark over van gedachten wisselen.

Lees meer »

De raad en de Omgevingswet

Op dinsdag 12 september hadden we voor de raad, fractievertegenwoordigers en ambtelijke organisatie een trainingsavond over de Omgevingswet. Dit was avond 1 van de drie. Mr. Trees van der Schoot stond deze avond voor de groep. Deze ervaringsdeskundige als het gaat om de Omgevingswet is hier al ruim 10 jaar mee bezig. En dat is gek. Want de Omgevingswet bestaat nog helemaal niet. Sterker nog, de invoering is al meerdere malen uitgesteld. Mevrouw van der Schoot heeft 3 boeken over de Omgevingswet geschreven. Voor de raad en voor ambtenaren. Ook schrijft ze blogs en geeft ze trainingen over de Omgevingswet.

Lees meer »

Gemeentebelang zet zich in voor doodzieke puppy’s in Harderwijk

Een zorgwekkend tafereel ontvouwt zich momenteel in onze gemeente. Wat speelt er precies? Gemeentebelang wordt steeds vaker geconfronteerd met trieste verhalen over ernstig zieke honden in Harderwijk. Het gevolg van ongemoeid gelaten grasaren, vaak onder het mom van het bevorderen van biodiversiteit. Laten we hopen dat dit inderdaad het motief is, want het zou schandalig zijn als de gemeente deze situatie liet voortduren uit laksheid en onverschilligheid.  Voor Mark de Lange, fractievoorzitter van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden is de maat echter vol. Hij doet een dringende oproep aan de gemeente: “Eerder dit jaar werden we al geconfronteerd met inwoners die niet meer konden recreëren op het grasveld achter hun huis.  Kinderen konden niet meer spelen op het grasveld achter hun huis. En nu de schrijnende verhalen van inwoners die hun hond niet meer veilig kunnen uitlaten. Het college moet vóór aankomend voorjaar maar eens goed in kaart hebben gebracht waar ze biodiversiteit terug verandert in leefbaarheid.”

Lees meer »

GemeenteBelang wijst college op Gelders Winterfonds

Volgens Holleman is het winterfonds echt iets waar Harderwijk aanspraak op moet maken en dat zeer welkom is om instellingen en bedrijven een steuntje in de rug te geven in deze lastige tijd. Het fonds is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn en voor die situaties waarin rijksregelingen nog niet voorzien.

Lees meer »