De nieuwe podcast!

Gepubliceerd op 9 april 2024 om 14:08

In deze editie van de GemeenteBelang podcast nemen we een duik in de gebeurtenissen en vraagstukken die onze gemeenschap bezighouden. Met de start van de lente, een seizoen van vernieuwing en groei, reflecteren we op lokale initiatieven en kijken we hoe beslissingen ons dagelijks leven beïnvloeden. Onze podcast biedt een platform waar deze onderwerpen tot leven komen, aangevuld met inzichten en verhalen direct uit onze gemeenschap. De komende weken zullen we ook gasten uitnodigen voor de podcast.

In de podcast van 10 april: Kennismaken met lokale politiek

Onlangs hebben we twee bijzonder inspirerende avonden georganiseerd, gericht op de ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden. Deze cursusavonden hebben de deelnemers uitgerust met nieuwe kennis die direct toepasbaar is. De trainingen werden gegeven door Wouter Vogelsang van het Kennispunt Lokale Partijen en leggen een goede basis voor het reilen en zeilen in de lokale politiek. Het succes van deze avonden is goed voor het vergroten van zelfinitiatief en onderstreept het belang van voortdurende educatie om onze lokale democratie te versterken. Over een half jaar hebben we een vervolg op de trainingen en zullen we ingaan op de functies die wij al politieke partij hebben. Zo leren wij wie onze kandidaten zijn en hoe wij actief bij kunnen dragen aan onze gemeenschap en de democratische waarden waar we zo trots op zijn.

Duurzaamheid en windenergie

Een ander onderwerp dat hoog op de agenda staat, is duurzaamheid, met name de discussie rond het plaatsen van windmolens. Hoewel het streven naar duurzame energieoplossingen onontkoombaar is, is Gemeentebelang altijd tegen de plaatsing van windmolens geweest. Wij denken aan de impact op ons landschap en de leefbaarheid van onze gemeente. Voor inwoners zijn het ondingen en ze zorgen ook nog eens voor een slechtere gezondheid. Voor Gemeentebelang is het dan ook van belang om in het vervolgtraject druk te houden op een goed participatie. Want nu wonen er wel inwoners op korte afstand van de mogelijk locatie. En voor Gemeentebelang is het altijd van belang om realistische oplossingen te bedenken. Als het gaat om verduurzamen is het voor ons heel belangrijk dat we het allemaal in een relaxt tempo doen. Het gaat vaak te snel. Dat zie je bijvoorbeeld nu ook terug in de netcongestie. We kunnen schone energie opwekken wat we willen, maar er zit tot 2029 gewoon een maximum aan wat we kunnen verwerken en gebruiken met elkaar. Als het aan Gemeentebelang ligt, verkennen we alternatieve, minder invasieve manieren om onze energiedoelstellingen te bereiken. Zonder dat we afbreuk doen aan de esthetische en ecologische waarden van onze omgeving. Dit dilemma toont de complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken en de noodzaak van een evenwichtige aanpak.

Investeringen in gemeenschapsvoorzieningen

Een van de grootste financiële uitdagingen waar we momenteel voor staan, is de voortgang van het vorig jaar geopende multifunctionele centrum (MFC) de Roef en het bestaan MFC de Kiekmure. Samen MFC Harderwijk. Met kosten die aanzienlijk hoger zijn dan oorspronkelijk gepland, roept dit project vragen op over budgetbeheer en de langetermijnvoordelen voor onze gemeente. Vorig jaar gaven we als gemeente als bijna 5 ton aan extra subsidie om het voortbestaan van deze twee centra tegen te gaan. In de maanden die volgden kwam er nog veel meer boekhoudkundige ongein naar boven. En hebben we vorige maand wederom als gemeenteraad wederom een kapitaalinjectie moeten geven. De wethouder heeft nu ruim 800000 van de raad toegezegd gekregen om de boel eindelijk eens goed te kunnen laten draaien. Wordt vervolgd en in oktober krijgen we weer een evaluatie. Zover laat Gemeentebelang het niet komen, kan ik de trouwe lezer meedelen. Wij zullen geen vinger aan de pols houden in dit dossier, maar we zullen het college geregeld aan de tand voelen in dit dossier. Dit dossier laat ons met een kritische blik kijken naar de financiële en operationele implicaties van dergelijke grote investeringen. We bespreken in onze fractie hoe deze projecten, ondanks hun prijskaartje, kunnen bijdragen aan de sociale cohesie, toegankelijkheid van diensten en economische groei binnen onze gemeenschap.

Lente

Als fractievoorzitter van GemeenteBelang geloof ik sterk in de kracht van onze podcast om niet alleen informatie te delen maar ook om dialoog en betrokkenheid in onze gemeenschap te bevorderen. Elk onderwerp dat we bespreken, van educatieve initiatieven tot duurzaamheidsstrategieën en gemeenschapsprojecten, is een weerspiegeling van hoe wij denken bij GemeenteBelang. Laten we de lente van 2024 gebruiken als een moment van nadenken en actie, en samen werken aan een bloeiende, veerkrachtige gemeenschap.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.