De raad en de Omgevingswet

Gepubliceerd op 14 september 2023 om 12:00

Op dinsdag 12 september hadden we voor de raad, fractievertegenwoordigers en ambtelijke organisatie een trainingsavond over de Omgevingswet. Dit was avond 1 van de drie. Mr. Trees van der Schoot stond deze avond voor de groep. Deze ervaringsdeskundige als het gaat om de Omgevingswet is hier al ruim 10 jaar mee bezig. En dat is gek. Want de Omgevingswet bestaat nog helemaal niet. Sterker nog, de invoering is al meerdere malen uitgesteld. Mevrouw van der Schoot heeft 3 boeken over de Omgevingswet geschreven. Voor de raad en voor ambtenaren. Ook schrijft ze blogs en geeft ze trainingen over de Omgevingswet.

Wat is de Omgevingswet?

Voorheen bestond de Nederlandse ruimtelijke en milieuregelgeving uit een lappendeken van wetten, regels en verordeningen. De Omgevingswet bundelt maar liefst 26 bestaande wetten tot één overzichtelijke en toegankelijke wet. Door deze integratie wordt het eenvoudiger om projecten op het gebied van bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, water, natuur en cultureel erfgoed te realiseren. Nu zul je denken: “Nou wat een taaie, saaie bedoening.” Door mr. van der Schoot werd dit juridische verhaal op een erg leuke, makkelijke manier uitgelegd.

Het maakt het werken makkelijker

In de samenwerking tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie gaat er wel een heleboel veranderen. Voor de ambtelijke organisatie zou het werk makkelijker moeten worden. Het werk wordt een stuk duidelijker. De wet en sommige regels zijn afgekaderd en sommige regels of programma’s laten ruimte over. Voor collegeleden en raadsleden is het dan weer zaak om die programma’s met enige regelmaat bij te houden. Die bandbreedte zijn dan de onderwerpen waarover de raad wat kan vinden. Het college en de raad moeten daarom ook goed met elkaar in gesprek blijven.

Voor inwoners wordt het simpeler

Omdat plannen aan de samengestelde programma’s moeten voldoen, weet je als inwoner waar je plan aan moet voldoen. Een vergunning aanvragen gaat in de Omgevingswet een stuk korter duren. Het kan wel 5 weken of korter duren, ten opzichte van de huidige situatie. Nu duurt het soms wel 13 weken of langer. Ook het geven van een zienswijze of leveren van kritiek op een plan gaat een stuk makkelijker worden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.