Klaar voor oppositie

“We hebben als fractie en als partij de afgelopen maanden gekeken naar de toekomst. En dat betekent voor ons dat we de taken opnieuw hebben verdeeld. We waren er al gauw uit dat de rol van fractievoorzitter het beste past bij Mark de Lange. Ik heb hem het afgelopen kwartaal alle ruimte en kansen gegeven om de fijne kneepjes hiervan op te pakken. En dit is gelukt. Ik draag dan ook met alle plezier per 1 juli de voorzittershamer van onze fractie over,” aldus een tevreden Holleman. Dezelfde Holleman blijft raadslid bij de fractie en hij zal zijn kennis en ervaring blijven delen met zijn fractiegenoten. Daarnaast is en blijft hij voorzitter van de commissie Ruimte.

Mark de Lange nieuwe fractievoorzitter GBHH

GemeenteBelang haalde op 16 maart meer dan 1900 stemmen, ging van 1 zetel naar 3 zetels en werd de vijfde partij in Harderwijk. Harderwijk en Hierden gunde het de partij om wat te gaan betekenen in de gemeente. “En dat is precies wat we gaan doen,” zegt de Lange. Hij gaat verder: “We hebben de eerste 3 maanden van deze nieuwe raadsperiode gewerkt aan de fractie en de toekomst. We hebben 3 raadsleden, 2 fractievolgers (kandidaten van de lijst die in een commissie deelnemen) en dan nog 7 actieve steunfractieleden (deze mensen schuiven af en toe aan bij een fractievergadering en denken dan mee en geven dan hun mening over de agendapunten). Omdat we ook intern gegroeid zijn, was er een veranderslag nodig op het vlak van vergaderen en dat hebben we nu goed op de rit staan. We gaan nu 3,5 jaar keihard oppositie voeren.”

Samenwerken

De fractie van GemeenteBelang was een van de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Ondanks het toekomstperspectief dat de kiezers zagen in de lokale partij, mochten ze niet meepraten over het coalitieakkoord. Een samenwerking met Harderwijk Anders, ChristenUnie en CDA zat er niet in. De Lange: “Harderwijk Anders en ChristenUnie wilden niet met ons samenwerken vanwege resultaten uit het verleden. Dat is jammer. Wij willen graag laten zien dat Gemeentebelang de koers vernieuwt en verfrist. Wij kijken graag naar de toekomst en gaan dan ook graag de samenwerking met alle partijen aan. Coalitie of oppositie. We hebben intern de taken zo verdeeld dat dit geen probleem zal worden. Ook de samenwerking binnen de fractie voelt en zit goed.”