Het eerste thema voor het Groot Harderwijks Verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Groot Verkiezingsdebat 2022

Dit werd live gestreamd en is terug te kijken via ons YouTube-kanaal. Net als het vraaggesprek met Harry Schipper, en Mirjam Driest (ChristenUnie) van de week er voor. Alle partijen kregen in de week voor 10 maart 11 stellingen toegestuurd. Tot het moment dat Joost Hoebink je naar voren riep, wist je niet welke stelling je moest verdedigen. Deze twee stellingen waren voor Mirjam Driest van de ChristenUnie en Wilco Bos van de PvdA. Na 8 minuten debat mochten ze weer achter de desk gaan staan en kregen de andere deelnemers de kans om voor of tegen te stemmen. Hierna volgde nog 4 minuten debat en kwam er ook geregeld een vraag van een kijker tussendoor.

Welzijnswerk in Harderwijk ontbeert het aan sturing.

Nee. Dat denkt onze fractie niet. Wat Gemeentebelang wel vindt, is dat er een inwonersondersteuner moet komen die een tussenpersoon wordt tussen inwoner en gemeente. Dat een stuk schaamte verdwijnt en inwoners met problemen naar voren durven te stappen. Zonder drempels. Dat de belangen van iedere inwoner niet vergeten worden.

Daarom is een inwonersondersteuner nodig. Een aanspreekpunt in en buiten het stadhuis. Die reageert, als er gemaild wordt. Die reageert, als er gebeld wordt. Die iemand op het stadhuis te woord kan staan. Die een inwoner op locatie bezoekt als daar behoefte aan is. Die gekozen is door mensen, stichtingen en anderen die nu deze inwoners bij staan. Die overal wat vanaf weet en een inwoner snel met de juiste persoon in contact kan brengen. Iemand die weet wat er speelt onder de inwoners, de gemeente en Meerinzicht.

Er zijn geen politieke partijen in Harderwijk die de zorgbelangen van jongeren vertegenwoordigen.

Gemeentebelang wil graag de controlerende taak houden die wij als partij in de Harderwijkse raad hebben. Als onze fractie iets ziet wat het belang van onze jongeren aan gaat en dat niet goed gaat, dan trekken wij aan de bel. Zo hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college om aandacht te vragen over het psychische verhaal in de coronatijd. Ook hebben we gesprekken gevoerd met psychologen toen bekend werd dat voor jongeren de afgelopen twee jaar een enorme negatieve impact hadden. Met Anne-Marije Mulder en John Kuipers in onze fractie hebben we twee mensen die iedere dag te maken hebben met zorgbelangen van jongeren.