"Het Rijk zet Harderwijk te kijk met extra taken en minder geld"

Gepubliceerd op 18 juni 2024 om 12:24

Binnenkort behandelen we de jaarrekening, een belangrijk document dat inzicht geeft in de financiële gezondheid en het beheer van de gemeente Harderwijk. Het is een jaarlijks terugkerend verslag dat transparantie biedt over de inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van de gemeente.

Een van de primaire doelen van de gemeentelijke jaarrekening is transparantie. Door gedetailleerde financiële informatie kunnen onze inwoners inzicht krijgen in hoe publieke middelen worden beheerd en besteed. Dit bevordert vertrouwen in de lokale overheid en maakt het mogelijk om verantwoording af te leggen over beleidskeuzes en financiële beslissingen.

Met de jaarrekening kijken we terug naar verschillende taakvelden en stellen we ons bij ieder taakveld drie vragen:

 

● Wat wilden we bereiken?

● Wat zouden we daarvoor doen?

● Wat hebben we ervoor gedaan?

 

De jaarrekening geeft een mooie inkijk in de financiële situatie van onze gemeente. Door de begroting te vergelijken met de werkelijke uitgaven en inkomsten, houden we ruim twee miljoen euro over.

Dat lijkt mooi, maar schijn bedriegt, want dit bedrag zal worden ingezet in een zogenaamd angstscenario-potje, waarbij we te maken krijgen met forse bezuinigingen, zoals de jaarrekening ook bevestigt. Niet alleen Harderwijk, maar ruim 200 gemeenten kampen vanaf 2026 met grote financiële tekorten. Vanaf 2026 gaat er 2,5 miljard euro minder van het Rijk naar de gemeenten. Dit is het beleid van het huidige, demissionaire kabinet. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet nemen deze plannen waarschijnlijk over. Dat gaat enorm veel betekenen voor de uitvoering van alle taken die gemeenten hebben.

Net als andere gemeenten heeft ook Harderwijk de afgelopen jaren meer taken gekregen van het Rijk om uit te voeren. Nu we die taken hebben, geeft het Rijk ons vervolgens minder geld om die taken goed uit te voeren. Ik vind dit een vreemde actie van het Rijk en het zet Harderwijk hiermee voor grote problemen. Gemeentebelang wil dat het college het Rijk voor de keus stelt: "Onvoldoende geld van het Rijk, dan geven we de extra taken gewoon weer terug." Ik vraag me alleen af hoeveel lef het Harderwijks college heeft om dit aan het Rijk voor te stellen.Bert Holleman
Raadslid Gemeentebelang Harderwijk-Hierden

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.