Nieuwe omgevingswet

In 2018 gaat de nieuwe omgevingswet van start. Dit betekent dat 24 wetten worden vervangen door 1 nieuwe wet. Minder en duidelijkere regels. In de commissie beleid algemeen is de gemeenteraad hierover bijgepraat. Veel procedures, die niet altijd parallel liepen, lopen nu veel vertragingen op met daarbij veel frustratie als gevolg. Dat gaat nu veranderen. Vanaf 2018 wordt alles afgedekt in de nieuwe omgevingswet. Klik op de bijgevoegde link voor meer informatie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Nieuwe omgevingswet

Gemeentebelang wil asielzoekers aan werk helpen

Zet asielzoekers in om de verrommeling in Het openbaar gebied aan te pakken. Gemeentebelang Harderwijk-Hierden wil asielzoekers zo snel mogelijk laten werken. Harderwijk zorgt voor onderdak aan asielzoekers en krijgt daar een schoon Harderwijk voor terug. Een win win situatie.

22 november 2016 diende Gemeentebelang hierover schriftelijke aan het college van burgemeester en wethouders.

Gemeentebelang ziet een oplossing om met asielzoekers de verrommeling in de openbare ruimte van Harderwijk en Hierden aan te pakken. Het afgelopen jaar (2015) zijn er 5.261 klachten binnen gekomen over het openbaar gebied. Gemeentebelang ziet een mogelijkheid om asielzoekers in te zetten om het openbaar gebied te onderhouden, om zo de klachten drastisch terug te brengen. Harderwijk zorgt voor onderdak aan asielzoekers en krijgt daar een schoon Harderwijk voor terug. Dit noemen wij een win win situatie.

vluchtelingen

Op Vrijdag 11 november 2016 arriveerde de eerste asielzoekers op het azc in Harderwijk. De aankomende weken zullen er steeds nieuwe bewoners bijkomen op het terrein van de voormalige kazerne Kranenburg-Noord. Het centrum gaat zoals besloten opvang bieden aan 800 vluchtelingen. Gemeentebelang wil dat een vluchteling de kans krijgt om zijn leven zo snel mogelijk op de rit kan krijgen, werk is daarbij heel belangrijk, zeker na wat deze mensen hebben doorstaan.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geeft wel advies, maar bemiddelt niet in het vinden van werk. Daarom heeft Gemeentebelang schriftelijk vragen gesteld aan het college om een belangrijke vinger in de pap te houden. Het is belangrijk dat het college actief werkgevers en verbonden organisaties in Harderwijk en Hierden in kennis gaat stellen van de wettelijke mogelijkheden om vluchtelingen met een asielstatus werk / vrijwilligerswerk aan te bieden. Er is een handreiking van vluchtelingen-werk-Nederland die alle werkgevers in Harderwijk en Hierden moeten krijgen.

Vluchtelingen zijn welkom in Harderwijk, het mag niet raar zijn dat Gemeentebelang ook iets terug mag verwachten. Ze moeten daarom zo snel als mogelijk aan het werk en volwaardig meedraaien in de maatschappij. Werk kan naar ons idee daarbij een belangrijke bijdrage zijn dat mensen uit verveling niet ontsporen.

Klik hier voor schriftelijke vragen
Antwoord schriftelijke vragen
“Handreiking vluchtelingen in dienst nemen”

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Gemeentebelang wil asielzoekers aan werk helpen

Gemeentebelang boekt weer succes met een goed idee

zon

 

 

 

 

Drie locaties voor zonneparken in Harderwijk

Gemeentebelang heeft enige tijd geleden aan het college het idee geopperd om braakliggende gronden beter te benutten doormiddel van plaatsing zonnepanelen.

Naar aanleiding daarvan komt het idee van Gemeentebelang op de politieke agenda.
Op 17 november 2016 komt het in de commissie ruimte waar we worden geïnformeerd over een haalbaarheidsstudie. Er komen drie locaties ter sprake om een zonnepark aan te leggen.

  •  Drielandendreef,
  •  Ceintuurbaan (2 deelsystemen)
  •  Newtonweg (2 deelsystemen

Ik blij dat er eindelijk gehoor is gegeven aan onze oproep aan het college.

Zonnepark op niet gebruikte gronden past namelijk heel goed in de ambitie naar een klimaatneutraal Harderwijk. Zo is Gemeentebelang ook een groot voorstander van opwekking van windenergie met kleine windmolens op gebouwen, in plaats van hele grote dominante windturbines, want daar is Harderwijk gewoon te klein voor.

Klik hier voor haalbaarheidsstudie

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Gemeentebelang boekt weer succes met een goed idee

EEN HAVENHOOFD IN HARDERWIJK

Motie
Met overgrote meerderheid (26 voor 2 tegen) stemde de raad 10 november 2016 vóór het plan om de oude pier en het havenhoofd te herstellen. Het college gaat ermee aan de slag.
Lees hier meer

img_0486Het uiterste puntje van de strekdam in Harderwijk, moet worden omgevormd tot een havenhoofd. Mensen kunnen daar dan heen wandelen en genieten van het uitzicht op het Wolderwijd. Dat is althans de wens van fractie van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden In samenspraak met Landschapsontwerper bureau Cees Maris en Cees Poel, Voorzitter Vereniging Historische Schepen Harderwijk hebben we zelf een plan gemaakt.

Het doel is om het cultuurhistorisch aanzicht en de belevingswaarde van onze stad te herstellen. Wij vinden dit een uitgelezen kans om een stukje historie van Harderwijk nieuw leven in te blazen.

Gemeentebelang wil dat er op het uiterste puntje van de strekdam, die naast het Dolfinarium is gelegen, een uitkijkplekje wordt gecreeerd. “Het Havenhoofd van Harderwijk” was een begrip in vroeger tijden. “Het was een houten constructie op het uiterste puntje van de pier, met daarop een bakenlicht en een misthoorn.” De noodzaak voor een dergelijke voorziening is anno 2016 niet meer aanwezig in Harderwijk. Maar een havenhoofd kan natuurlijk wel een recreatieve functie hebben.

Presentatie over het havenhoofd

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor EEN HAVENHOOFD IN HARDERWIJK

Harderwijk is niet geschikt voor grote windmolens.

wind

De slimste investering is je eigen windenergie met een klein molen opwekken, dat zien we nu ook met zonnepanelen. Dit kan volgens ons ook met kleine windmolens. Je hebt Lage aanschafkosten en gemiddeld tot bovengemiddeld rendement: je verdient je investering snel terug dan bij andere windmolens.

  • De energierekening daalt direct en structureel;
  • Mogelijkheden voor subsidies en andere belastingvoordelen;
  • (Zichtbare) bijdrage aan een duurzame toekomst;
  • Geruisarm en onderhoudsvriendelijk door een beter ontwerp van deze tijd.

Gemeentebelang is voor opwekking van windenergie, maar is tegen hele grote windturbines op Lorentz 2 en 3. In de raad van 27 oktober jl voerde ik namens Gemeentebelang het woord over het agendapunt windmolens.Lees hier verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Harderwijk is niet geschikt voor grote windmolens.

VRAGEN OVER BALKONS EN GALERIJEN

IMG_03852015 12 29 GB Onveilige balkons

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor VRAGEN OVER BALKONS EN GALERIJEN

Theater Harderwijk Podium van de stad

Theater Schriftelijke vragen Theater

Film podium van de stad

Geplaatst in Schriftelijke vragen | Reacties staat uit voor Theater Harderwijk Podium van de stad

Schriftelijke vragen AZC Kranenburg Noord

20151208 Schriftelijke vragen AZC Kranenburg Noord

Geplaatst in Schriftelijke vragen | Reacties staat uit voor Schriftelijke vragen AZC Kranenburg Noord

Bosstrook als luchtfilter tegen fijnstof in Drielanden-west

Er komt een onderzoek om een bosstrook van 50 meter breed langs de A28 aan te leggen.
Dit naar aanleiding van een motie die 15 oktober 2015 namens Gemeentebelang in de raadsvergadering is voorgedragen.

IMG_0370Het doel van deze bosstrook moet als een filter fungeren die fijnstof moet opvangen. Fijnstof bedreigd de gezondheid, jaarlijk overlijden 18000 mensen in Nederland aan fijnstof. Toekomstige bewoners in Drielanden moeten we hier zoveel mogelijk voor beschermen, je ziet het haast niet maar is wel degelijk aanwezig vooral dicht bij de snelweg waar 1000 woningen moeten komen. Financieel belang voor woningbouw mag niet ten koste gaan van de gezondheid in onze toekomstige nieuwbouwwijk Harderweide. Het college en raad moet naar mijn mening alles in het werk stellen om de wettelijke toegestane norm van fijnstof terug te brengen naar een nog lagere waarde. Dit kan volgens Gemeentebelang mede door een bosstrook van 50 meter breed vanaf de Drielandenbrug tot aan de Groene Zoomweg.

motie bosstrook
Filmpje Zembla

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Bosstrook als luchtfilter tegen fijnstof in Drielanden-west

Schriftelijk vragen billboards Theater

Gemeentebelang heeft 23 mei jl schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het verwijderen van de billboards. Deze borden (over de nieuwbouwplannen van het theater) zijn in opdracht van de gemeente verwijderd zonder overleg met de directie van het theater.

 20150523 GemeenteBlenag SV Billboards Theater

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Schriftelijk vragen billboards Theater