Joopzondag

Als bestuur van Gemeentebelang vinden wij het nodig om te reageren op het stemgedrag van ons raadslid de heer van de Veere in de raadsvergadering van 5 oktober jl. Om persoonlijke redenen heeft de heer van de Veere voor een proef met 2 koopzondagen op 3 en 24 december gestemd, waarmee hij reageert op een soortgelijke oproep van de overkoepelende detailshandelsorganisatie.

Wij nemen afstand van zijn opstelling.
Meerdere jaren zijn wij als enige niet-christelijke partij om diverse redenen tegen de zondagsopenstelling geweest. Ook wij zien, dat de maatschappelijke opvatting over dit joopzondagthema zich langzaamaan aan het wijzigen is.
Dat neemt niet weg, dat wij onze kiezers ook in 2014 beloofd hebben tegen de koopzondag te zullen stemmen.
De heer van de Veere was volledig op de hoogte van dit standpunt en heeft hiermee bewust ingestemd.
Dat hij gedurende zijn raadslidmaatschap enige malen aan twijfel onderhevig was, is genoegzaam bekend.
Maar regels zijn regels en die kun je tijdens het spel niet naar eigen inzicht veranderen.
Deze gang van zaken betreuren wij ten zeerste.

Met vriendelijke groeten,

Henk Leeuwis,

voorzitter Gemeentebelang.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Joopzondag

HAVENHOOFD BIJ HET STRANDEILAND

HARDERWIJK – Gemeentebelang Harderwijk-Hierden maakt zich al enige tijd sterk

voor het opnieuw ‘bewandelbaar’ maken van de pier en de reconstructie van het Havenhoofd.

Bert Holleman raadslid van Gemeentebelang heeft zich hier sterk voor gemaakt. In eerste instantie werd de locatie achter het dolfinarium gepland, maar dit plan stuitte op bezwaren van Waterscouting Tjerk Hiddes. Dit zou op hun terrein voor veel overlast gaan zorgen.

Om die reden is Gemeentebelang gaan zoeken naar een alternatieve locatie en is uitgekomen op het uiterste puntje van de pier bij het Strandeiland. Holleman: “Na de realisatie staat een mooie wandeling naar het Havenhoofd garant voor een fenomenaal uitzicht op het Wolderwijd en op Harderwijk. Wij voorzien dat het Havenhoofd voor zowel bewoners als voor bezoekers van het Strandeiland een belangrijke recreatieve meerwaarde kan krijgen.

Men kan dan vogels spotten, boten zien binnenvaren of gewoon op een bankje van het uitzicht genieten. Het Havenhoofd van Harderwijk was vroeger een begrip. Destijds was het een houten constructie aan het uiterste puntje van de pier met daarop een bakenlicht en een misthoorn voor een veilige thuiskomst van de uitgevaren vissersschepen.”

Tijdens de behandeling van de kadernota in de raad kreeg Gemeentebelang tot haar tevredenheid brede steun in de raad. Het CDA, PvdA, VVD en fractie Karayavuz steunden de ingediende motie.

“Enkele partijen hebben tegen het amendement gestemd, waaronder de ChristenUnie, die blijkbaar niet zoveel op heeft met het rijke visserijverleden van Harderwijk.

Juist gezien de ontwikkelingen op de vernieuwde boulevard is dit een perfecte plek waar we een stukje oude historie van Harderwijk nieuw leven kunnen inblazen. Die kans moeten we dus met beide handen grijpen,” aldus Holleman.

 

Gemeentebelang voorzitter Gerrit Kevelam wijst ook op het voordeel van deze oplossing. “Het is ook nog eens een kostenbesparend alternatief, want in plaats van vier kost het de gemeente nu slechts anderhalve ton. Daarnaast ligt er al een bestaand pad halverwege de pier. Tenslotte is het Strandeiland een openbare gelegenheid zodat het voor iedereen toegankelijk is, en dus niet voor overlast zorgt.”

Het historische Havenhoofd van Harderwijk, een in het randmeer uitlopende pier van de haven, was in het verleden een locatie waar familieleden op de thuiskomst van hun uitgevaren vissers wachtten.

Door de komst van de Flevopolder moest het in de jaren 50 worden gesloopt. Nu de gemeente eigenaar van de pier is geworden, willen enkele Harderwijkers het in de oude staat herstellen. .

 

Foto Lex Schuijl

Voorzitter Kevelam (li) en raadslid Holleman (re)

Havenhoofd 02

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor HAVENHOOFD BIJ HET STRANDEILAND

Knipsel

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor

Nog meer onderzoek naar theater is ‘zinloos’

theater

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Nog meer onderzoek naar theater is ‘zinloos’

Vragen over dood zwerver

Via de media heeft Gemeentebelang het bericht ontvangen dat de heer Alferink is overleden.
De heer Alferink was dakloos en had een zwervend bestaan in Harderwijk.
Net voor zijn dood heeft de heer Alferink wanhopig medische hulp gevraagd en niet gekregen.
Gemeentebelang betreurd het zeer dat de heer Alferink niet tijdig medische hulp heeft gekregen. En dat terwijl harderwijk zich wil profileren als zorgzame stad.
Gemeentebelang heeft de volgende vragen gesteld aan het college:
Is het college op de hoogte van dit trieste verhaal?
hoe heeft het kunnen gebeuren dat de heer Alferink niet die zorg heeft gekregen waar hij om vroeg? Wat gaat het college ondernemen dat zoiets niet nog eens gebeurd?
Wethouder van Noort die over de zorg gaat komt met een schriftelijke reactie

jan

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Vragen over dood zwerver

Henk Leeuwis nieuw commissielid beleid algemeen

Op 9 februari 2017 heeft de heer Henk Leeuwis de eed afgelegd in de werkkamer van burgemeester Harm-Jan van Schaik. Diezelfde avond heeft de heer Leeuwis zitting genomen in de genoemde commissie. Met de heer Leeuwis is Gemeentebelang weer volledig op sterkte.

Leeuwis

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Henk Leeuwis nieuw commissielid beleid algemeen

Gemeente vertelt een sprookje over de das’ in Drielanden-west

dasdrielanden12maart2016Iedereen, inclusief de gemeenteraad, wordt met een valse voorstelling van zaken voor de gek gehouden. De dassen die nieuwbouw in Drielanden west in de weg zitten, zijn nog altijd niet verhuisd. Desondanks heeft gemeente Harderwijk het voedselgebied van de dassen ontoegankelijk gemaakt en is het bouwrijp maken begonnen. Het college kiest kennelijk voor wegpesten van de dieren door uithongering.” Naar aanleiding van dit bericht in het kontakt van 7 december 2016 heeft Gemeentebelang schriftelijke vragen ingediend aan het college van burgemeester en wethouders.

In de Flora- en faunawet heeft de das een beschermde status. Dit betekent dat een burcht en directe leefomgeving streng beschermd is. Het is dus niet toegestaan de burcht en directe leefomgeving van dassen te verstoren, beschadigen of te vernielen.

Schriftelijke vragen das
beantwoording schriftelijke vragen gemeentebelang over das
Aanvullende schriftelijke vraag over de Das

filmpje Das

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Gemeente vertelt een sprookje over de das’ in Drielanden-west

Schriftelijke vragen over datalek bij de gemeente

datalekEen laptop van een medewerker van een leverancier die voor de gemeente werkzaamheden verricht, is gestolen. Volgens de leverancier staan er mogelijk gegevens op de laptop van inwoners en bedrijven van de gemeente Harderwijk en Ermelo uit het jaar 2015- 2016. De gegevens zijn nu mogelijk in handen van een onbevoegde.

Gemeentebelang vraagt opheldering aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Schriftelijke vragen over datalek bij de gemeente

Nieuwe omgevingswet

In 2018 gaat de nieuwe omgevingswet van start. Dit betekent dat 24 wetten worden vervangen door 1 nieuwe wet. Minder en duidelijkere regels. In de commissie beleid algemeen is de gemeenteraad hierover bijgepraat. Veel procedures, die niet altijd parallel liepen, lopen nu veel vertragingen op met daarbij veel frustratie als gevolg. Dat gaat nu veranderen. Vanaf 2018 wordt alles afgedekt in de nieuwe omgevingswet. Klik op de bijgevoegde link voor meer informatie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Nieuwe omgevingswet

Gemeentebelang wil asielzoekers aan werk helpen

Zet asielzoekers in om de verrommeling in Het openbaar gebied aan te pakken. Gemeentebelang Harderwijk-Hierden wil asielzoekers zo snel mogelijk laten werken. Harderwijk zorgt voor onderdak aan asielzoekers en krijgt daar een schoon Harderwijk voor terug. Een win win situatie.

22 november 2016 diende Gemeentebelang hierover schriftelijke aan het college van burgemeester en wethouders.

Gemeentebelang ziet een oplossing om met asielzoekers de verrommeling in de openbare ruimte van Harderwijk en Hierden aan te pakken. Het afgelopen jaar (2015) zijn er 5.261 klachten binnen gekomen over het openbaar gebied. Gemeentebelang ziet een mogelijkheid om asielzoekers in te zetten om het openbaar gebied te onderhouden, om zo de klachten drastisch terug te brengen. Harderwijk zorgt voor onderdak aan asielzoekers en krijgt daar een schoon Harderwijk voor terug. Dit noemen wij een win win situatie.

vluchtelingen

Op Vrijdag 11 november 2016 arriveerde de eerste asielzoekers op het azc in Harderwijk. De aankomende weken zullen er steeds nieuwe bewoners bijkomen op het terrein van de voormalige kazerne Kranenburg-Noord. Het centrum gaat zoals besloten opvang bieden aan 800 vluchtelingen. Gemeentebelang wil dat een vluchteling de kans krijgt om zijn leven zo snel mogelijk op de rit kan krijgen, werk is daarbij heel belangrijk, zeker na wat deze mensen hebben doorstaan.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geeft wel advies, maar bemiddelt niet in het vinden van werk. Daarom heeft Gemeentebelang schriftelijk vragen gesteld aan het college om een belangrijke vinger in de pap te houden. Het is belangrijk dat het college actief werkgevers en verbonden organisaties in Harderwijk en Hierden in kennis gaat stellen van de wettelijke mogelijkheden om vluchtelingen met een asielstatus werk / vrijwilligerswerk aan te bieden. Er is een handreiking van vluchtelingen-werk-Nederland die alle werkgevers in Harderwijk en Hierden moeten krijgen.

Vluchtelingen zijn welkom in Harderwijk, het mag niet raar zijn dat Gemeentebelang ook iets terug mag verwachten. Ze moeten daarom zo snel als mogelijk aan het werk en volwaardig meedraaien in de maatschappij. Werk kan naar ons idee daarbij een belangrijke bijdrage zijn dat mensen uit verveling niet ontsporen.

Klik hier voor schriftelijke vragen
Antwoord schriftelijke vragen
“Handreiking vluchtelingen in dienst nemen”

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Gemeentebelang wil asielzoekers aan werk helpen