Verkiezingsprogramma 2018-2022

gbhhKlik hier voor het  Verkiezingsprogramma 2018-2022

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Verkiezingsprogramma 2018-2022

Koopzondag

JOOP VAN DER VEERE (LINKS) GEFLANKEERD DOOR GERRIT KEVELAM (MIDDEN) VAN GEMEENTEBELANG DIE WEL DE PARTIJLIJN VOLGT.

FOTO RUBEN SCHIPPER
GBHHWinkels mogen zondag voor het eerst in Harderwijk open, met dank aan Joop van der Veere (Gemeentebelang). ,,Ik wist dat ik de enige was die het laatste zetje kon geven.”
TEAKE DIJKSTRA
Dat de winkels in het centrum van Harderwijk op zondagen 3 en 24 december open mogen zijn is niet uitsluitend de verdienste van Joop van der Veere, maar hij gaf wel de doorslag. In de gemeenteraad stemde hij begin oktober tot ieders verrassing plotseling voor het voorstel van de PvdA om bij wijze van proef twee koopzondagen mogelijk te maken. Daarmee werd de ban van vijftien tegen de koopzondag (ChristenUnie, CDA en driemansfractie Gemeentebelang) en veertien ineens gebroken.

Zijn eigen partijbestuur verweet hem publiekelijk zich niet aan de afspraken te hebben gehouden. Hij had gewoon tegen moeten stemmen. Van der Veere zweeg in de media over zijn beweegredenen. Tot nu toe. ,,Ik sta voor het belang van de ondernemers en voor de inwoners van deze gemeente. Dat is breder dan alleen Gemeentebelang. Ik ben blij dat ik heb kunnen meewerken aan deze stap voor Harderwijk.”
Fractiediscipline
,,Er is wel een verschil met eerdere stemmingen over invoering van de koopzondag. Nu vroegen de ondernemers of de politiek zich sterk zou willen maken voor een proef met koopzondagen. Iets wat je niet meet, is iets wat je niet weet. In de fractie hebben we afgesproken dat ieder voor zich een keuze moet maken. Van mij was natuurlijk bekend dat ik er altijd genuanceerd mee ben omgegaan. En nu het specifiek gaat om deze proef in december heb ik voor gestemd.”

,,Maar ho, het is niet één op één zo dat ik dus voor invoering van een reguliere koopzondag ga stemmen. Daar ben ik ook eerlijk in. Ik heb natuurlijk te maken met hoe de partij erover denkt. Als binnen de partij de gedachte heerst van fractiediscipline, moet ik me afvragen of ik een breekpunt wil maken van de koopzondag. Er zijn wel belangrijkere zaken waar we ons voor in willen zetten, voor mensen met een minimum inkomen bijvoorbeeld. Het is niet verstandig als de fractie zou breken. Ik wil me trouwens ook niet laten dwingen voor de koopzondag te stemmen omdat anderen dat nu van me verwachten.”
Verkiezingsprogramma
,,We moeten er wel over praten. Sommigen zijn mordicus tegen, maar het is 2017; de tijden veranderen. Je moet peilen waar de gevoelens liggen, waar kun je elkaar tegemoet komen. Je kunt elkaar misschien vinden in het aantal zondagen. Dat hoeven er geen twaalf per jaar te zijn. Het kan misschien ook vier zijn, of zes. Bij dilemma’s moet je zien waar je op basis van consensus op uit kunt komen. Maar je moet wel een eerste stap durven te zetten. Dat zou niet van het CDA of de ChristenUnie zijn gekomen. Dat moest van ons komen.”

,,Het bestuur had daar inderdaad kritiek op, maar ik ga daar niets over zeggen. We hebben er een goed gesprek over gehad. De fractie is het uitvoerend orgaan van de partij. Het kan voorkomen dat het bestuur soms onaangenaam wordt getroffen door een actie of stemgedrag van een fractielid. In ons verkiezingsprogramma van 2014 staat niets over een koopzondag en deze proef was een wens vanuit de samenleving. Dan kun je maar niet zeggen ‘daar gaan we niet in mee’. Voor wie zit je anders in de raad? Dan moeten er maar wat harde woorden vallen in de partij. Dat praat je uit en je gaat verder.”

,,We gaan nu weer richting de verkiezingen. Misschien heb ik door mijn stem anderen ook wel weer aan het denken gezet. Bij de verkiezingen zijn misschien mensen die denken ‘wacht even, daar bij Gemeentebelang zit zoveel lef, dat gaan we belonen’. Zo zou het ook nog een heel positief effect kunnen hebben.”

,,De koopzondag is geen speeltje van mij, maar ik ben blij dat ik het mogelijk heb gemaakt dat zondag de winkels open zijn. Dat men zegt, kijk, het kan toch wel in Harderwijk. We hebben een beetje het imago dat we hier niet echt progressief zijn, Maar het tegendeel is aangetoond.”’

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Koopzondag

 

Knipsel

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor

Joopzondag

Als bestuur van Gemeentebelang vinden wij het nodig om te reageren op het stemgedrag van ons raadslid de heer van de Veere in de raadsvergadering van 5 oktober jl. Om persoonlijke redenen heeft de heer van de Veere voor een proef met 2 koopzondagen op 3 en 24 december gestemd, waarmee hij reageert op een soortgelijke oproep van de overkoepelende detailshandelsorganisatie.

Wij nemen afstand van zijn opstelling.
Meerdere jaren zijn wij als enige niet-christelijke partij om diverse redenen tegen de zondagsopenstelling geweest. Ook wij zien, dat de maatschappelijke opvatting over dit joopzondagthema zich langzaamaan aan het wijzigen is.
Dat neemt niet weg, dat wij onze kiezers ook in 2014 beloofd hebben tegen de koopzondag te zullen stemmen.
De heer van de Veere was volledig op de hoogte van dit standpunt en heeft hiermee bewust ingestemd.
Dat hij gedurende zijn raadslidmaatschap enige malen aan twijfel onderhevig was, is genoegzaam bekend.
Maar regels zijn regels en die kun je tijdens het spel niet naar eigen inzicht veranderen.
Deze gang van zaken betreuren wij ten zeerste.

Met vriendelijke groeten,

Henk Leeuwis,

voorzitter Gemeentebelang.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Joopzondag

HAVENHOOFD BIJ HET STRANDEILAND

HARDERWIJK – Gemeentebelang Harderwijk-Hierden maakt zich al enige tijd sterk

voor het opnieuw ‘bewandelbaar’ maken van de pier en de reconstructie van het Havenhoofd.

Bert Holleman raadslid van Gemeentebelang heeft zich hier sterk voor gemaakt. In eerste instantie werd de locatie achter het dolfinarium gepland, maar dit plan stuitte op bezwaren van Waterscouting Tjerk Hiddes. Dit zou op hun terrein voor veel overlast gaan zorgen.

Om die reden is Gemeentebelang gaan zoeken naar een alternatieve locatie en is uitgekomen op het uiterste puntje van de pier bij het Strandeiland. Holleman: “Na de realisatie staat een mooie wandeling naar het Havenhoofd garant voor een fenomenaal uitzicht op het Wolderwijd en op Harderwijk. Wij voorzien dat het Havenhoofd voor zowel bewoners als voor bezoekers van het Strandeiland een belangrijke recreatieve meerwaarde kan krijgen.

Men kan dan vogels spotten, boten zien binnenvaren of gewoon op een bankje van het uitzicht genieten. Het Havenhoofd van Harderwijk was vroeger een begrip. Destijds was het een houten constructie aan het uiterste puntje van de pier met daarop een bakenlicht en een misthoorn voor een veilige thuiskomst van de uitgevaren vissersschepen.”

Tijdens de behandeling van de kadernota in de raad kreeg Gemeentebelang tot haar tevredenheid brede steun in de raad. Het CDA, PvdA, VVD en fractie Karayavuz steunden de ingediende motie.

“Enkele partijen hebben tegen het amendement gestemd, waaronder de ChristenUnie, die blijkbaar niet zoveel op heeft met het rijke visserijverleden van Harderwijk.

Juist gezien de ontwikkelingen op de vernieuwde boulevard is dit een perfecte plek waar we een stukje oude historie van Harderwijk nieuw leven kunnen inblazen. Die kans moeten we dus met beide handen grijpen,” aldus Holleman.

 

Gemeentebelang voorzitter Gerrit Kevelam wijst ook op het voordeel van deze oplossing. “Het is ook nog eens een kostenbesparend alternatief, want in plaats van vier kost het de gemeente nu slechts anderhalve ton. Daarnaast ligt er al een bestaand pad halverwege de pier. Tenslotte is het Strandeiland een openbare gelegenheid zodat het voor iedereen toegankelijk is, en dus niet voor overlast zorgt.”

Het historische Havenhoofd van Harderwijk, een in het randmeer uitlopende pier van de haven, was in het verleden een locatie waar familieleden op de thuiskomst van hun uitgevaren vissers wachtten.

Door de komst van de Flevopolder moest het in de jaren 50 worden gesloopt. Nu de gemeente eigenaar van de pier is geworden, willen enkele Harderwijkers het in de oude staat herstellen. .

 

Foto Lex Schuijl

Voorzitter Kevelam (li) en raadslid Holleman (re)

Havenhoofd 02

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor HAVENHOOFD BIJ HET STRANDEILAND

Knipsel

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor

Nog meer onderzoek naar theater is ‘zinloos’

theater

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Nog meer onderzoek naar theater is ‘zinloos’

Vragen over dood zwerver

Via de media heeft Gemeentebelang het bericht ontvangen dat de heer Alferink is overleden.
De heer Alferink was dakloos en had een zwervend bestaan in Harderwijk.
Net voor zijn dood heeft de heer Alferink wanhopig medische hulp gevraagd en niet gekregen.
Gemeentebelang betreurd het zeer dat de heer Alferink niet tijdig medische hulp heeft gekregen. En dat terwijl harderwijk zich wil profileren als zorgzame stad.
Gemeentebelang heeft de volgende vragen gesteld aan het college:
Is het college op de hoogte van dit trieste verhaal?
hoe heeft het kunnen gebeuren dat de heer Alferink niet die zorg heeft gekregen waar hij om vroeg? Wat gaat het college ondernemen dat zoiets niet nog eens gebeurd?
Wethouder van Noort die over de zorg gaat komt met een schriftelijke reactie

jan

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Vragen over dood zwerver

Henk Leeuwis nieuw commissielid beleid algemeen

Op 9 februari 2017 heeft de heer Henk Leeuwis de eed afgelegd in de werkkamer van burgemeester Harm-Jan van Schaik. Diezelfde avond heeft de heer Leeuwis zitting genomen in de genoemde commissie. Met de heer Leeuwis is Gemeentebelang weer volledig op sterkte.

Leeuwis

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Henk Leeuwis nieuw commissielid beleid algemeen

Gemeente vertelt een sprookje over de das’ in Drielanden-west

dasdrielanden12maart2016Iedereen, inclusief de gemeenteraad, wordt met een valse voorstelling van zaken voor de gek gehouden. De dassen die nieuwbouw in Drielanden west in de weg zitten, zijn nog altijd niet verhuisd. Desondanks heeft gemeente Harderwijk het voedselgebied van de dassen ontoegankelijk gemaakt en is het bouwrijp maken begonnen. Het college kiest kennelijk voor wegpesten van de dieren door uithongering.” Naar aanleiding van dit bericht in het kontakt van 7 december 2016 heeft Gemeentebelang schriftelijke vragen ingediend aan het college van burgemeester en wethouders.

In de Flora- en faunawet heeft de das een beschermde status. Dit betekent dat een burcht en directe leefomgeving streng beschermd is. Het is dus niet toegestaan de burcht en directe leefomgeving van dassen te verstoren, beschadigen of te vernielen.

Schriftelijke vragen das
beantwoording schriftelijke vragen gemeentebelang over das
Aanvullende schriftelijke vraag over de Das

filmpje Das

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Gemeente vertelt een sprookje over de das’ in Drielanden-west