Nieuws

IMG_0342

20150426 – GB schriftelijke vragen Kunstgrasveld Frankenspad

HARDERWIJK – De fractie van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden eist opheldering over het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om het kunstgrasveldje aan het Frankenspad op te doeken. De partij wil weten of er een mogelijkheid bestaat om het veld te behouden. 

In de Stentor van 23 april stond te lezen dat wijkbewoners recentelijk een brief van de gemeente hebben ontvangen waarin staat te lezen dat het kunstgrasveld gaat verdwijnen. Reden achter dit besluit is de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de hangjeugd. Gemeentebelang (GB) heeft raadsvragen gesteld naar aanleiding van deze berichtgeving.

De partij wil weten of het college heeft overwogen om strenger op te treden tegen de jongeren die overlast veroorzaken. Dat lijkt GB beter dan direct maar het veldje opdoeken. De politie of boa’s van de gemeente kunnen eventueel daarvoor worden ingezet.

GB-raadslid Joop van der Veere stelt voor om eerst een wijkgesprek te beleggen met de omwonenden, alvorens een definitief besluit wordt genomen over het kunstgrasveld.

Gerrit Hop Oprichter GBHH
Gerrit Hop                  Henk Leeuwis

Gemeentebelang 25 jaar sociaal en vitaal
Veel burgers van onze gemeente hadden in de 80-er jaren behoefte aan een lokale partij die dichtbij de mensen stond en hun mening echt vertolkte.
Daarom is Gemeentebelang in 1989 als gemeentelijke partij opgericht.
Doel van de partij is om echte gemeentelijke politiek te bedrijven en zich daarbij maximaal
voor de burgers in te zetten.
De eerste jaren kon onze partij met 1 zetel in de raad nog niet echt potten breken.
De laatste jaren met 3 zetels gaat dat gelukkig stukken beter.
In het Kontakt van 3 december 2014 is een uitgebreid interview over het ontstaan van Gemeentebelang gegeven. Daarin geeft mede-oprichter van de partij, Gerrit Hop, een terugblik op de beginperiode. Hierin worden herinneringen opgehaald over een aantal belangrijke kwesties voor Gemeentebelang.
“We hebben onze wortels in Hierden, maar zijn een echte gemeentelijke partij hoor,” aldus parijvoorzitter Henk  Leeuwis in het Kontakt, waarmee hij bedoelt dat zowel Harderwijker als Hierdense kwesties belangrijk zijn voor de partij. En dat Gemeentebelang zich evenveel inzet voor de belangen van inwoners van Hierden als de inwoners van Harderwijk. Zo was het en zo is het nog steeds.

Gemeentebelang wil Lorentz 3 vol zetten met zonnepanelen

Raadslid Bert Holleman dient namens Gemeentebelang schriftelijke vragen in om braakliggende bedrijfs grond, zoals Lorentz 3 vol te zetten met zonnepanelen.

Gemeentebelang heeft goede hoop dat het college dit idee overneemt en aan de raad voorlegt. Volgens Holleman past het idee perfect binnen de ambitie die harderwijk heeft om in 2031 45% minder co2 uitstoot te realiseren.

Vanaf 2009 heeft Harderwijk een fraai landschap van 70 hectare geschikt gemaakt voor tientallen bedrijven die zich in Lorentz 3 kunnen vestigen. Door de economische crisis gaat de verkoop zeer moeizaam met als gevolg dat er met bijna drie gevestigde bedrijven nog heel veel grond braak ligt.

Dit kan ondanks de prachtige ligging nog jaren zo blijven, wat ieder jaar geld kost en niets oplevert.

Het plaatsen van zonnepanelen in Lorentz 3 op braakliggend bedrijventerrein ziet Holleman als een goed alternatief. Als bouwgrond daarna wordt verkocht moet het zeer aantrekkelijk en mogelijk worden gemaakt om deze panelen op het dak van het bedrijf te verplaatsen. Dit zou tevens een stimulans moeten zijn om als ondernemer juist voor Lorentz 3 te kiezen. De opbrengst van één hectare aan zonnepanelen kan ca 250 tot 300 huishoudens voorzien van 100% groene stroom met ruim 3000 panelen. Hierdoor kan de gemeente Harderwijk de inwoners en het bedrijfsleven nog meer stimuleren om duurzame energie op te wekken en te gebruiken. Lees verder de schriftelijke vragen van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden. 

 

Gemeentebelang Harderwijk Hierden (GBHH) is een lokale politieke partij die zich al 28 jaar sterk maakt voor de eigen inwoners en hun leefomgeving.Gemeentebelang is een pragmatische Partij, die heel dicht bij de burger staat en door goed te luisteren weet wat  “van belang is”.  Wij behartigen de belangen van iedere inwoner , zijn niet gebonden aan een landelijk partijprogramma en kunnen ons onafhankelijk opstellen.

Eerste paal in het Waterfront. Een historisch moment

Eerste paal in het Waterfront. Een historisch moment

 

 

onkruid

 

 

Plantsoenen verpauperen door minder poen voor groen

Het openbaar groen in Harderwijk en Hierden wordt slecht onderhouden, namens Gemeentebelang zal raadslid Bert Holleman hierover een motie indienen. Het is gewoon schandalig hoe het gemeenteplantsoen erbij ligt. Natuurlijk ligt dit niet aan de inzet van de  buitendienst mensen. Tien jaar geleden is er in Harderwijk gekozen voor een kwaliteitsverlaging van B naar niveau C. Met dit niveau mogen plantvakken helemaal vol staan met onkruid met een maximale onkruidhoogte van bijna een meter. Deze bezuiniging is totaal doorgeslagen in verpaupering.

Het onderhoud van het openbaar groen in Harderwijk en Hierden moet volgens Gemeentebelang weer opgeschroefd worden. Jaarlijks levert deze verpaupering veel klachten bij de klachtenlijn “Snel Herstel” op. In 2013 waren dit bijna 800. Je merkt gewoon dat dit de leefbaarheid aantast wat absoluut geen visitekaartje is voor Harderwijk en Hierden. Daarnaast is er verontreiniging van het milieu door het gebruik van chemische middelen het gevolg waardoor de grondwaterkwaliteit afneemt en een verkorting van de levensduur van de planten. Bij minder gebruik van deze middelen zie je de verpaupering door onkruid groei verder toenemen. Complete heester vakken worden nu gerooid en ingezaaid met gras.  

Kapitaalvernietiging

Door deze versobering (ombouwen naar gras) en het temporiseren van groenrevisies gaat de gemeente over op kapitaalvernietiging dit kan niet de bedoeling zijn van een bezuiniging waar steeds meer mensen zich aan ergeren. Wij roepen het nieuwe college op om de bezuiniging op het groenonderhoud terug te draaien naar een fatsoenlijk beheer van het plantsoen dus van niveau C naar B. Mensen betalen geen belasting voor een onverzorgde bende voor de deur aldus Bert Holleman.