Volgens Holleman is het winterfonds echt iets waar Harderwijk aanspraak op moet maken en dat zeer welkom is om instellingen en bedrijven een steuntje in de rug te geven in deze lastige tijd. Het fonds is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn en voor die situaties waarin rijksregelingen nog niet voorzien.

Gelders Winterfonds

GemeenteBelang Harderwijk Hierden wil dat het college aanspraak gaat maken op het Gelders Winterfonds om bedrijven, winkels en voorzieningen te helpen. Provincie Gelderland maakt 10 miljoen euro vrij uit de provinciale begroting omdat te storten in een zogenaamd winterfonds. Volgens raadslid Bert Holleman van GemeenteBelang is het winterfonds door de provincie opgericht om maatschappelijke en publieke voorzieningen zoals zwembaden, kerken, culturele centra en wijkcentra te helpen nu die torenhoge energierekeningen moeten betalen. Volgens Holleman is het winterfonds echt iets waar Harderwijk aanspraak op moet maken en dat zeer welkom is om instellingen en bedrijven een steuntje in de rug te geven in deze lastige tijd. Het fonds is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn en voor die situaties waarin rijksregelingen nog niet voorzien.

College gaat er mee aan de slag

In november heeft Provinciale Staten het Gelders Winterfonds goedgekeurd. Dit is een begrotingssubsidie met weinig voorwaarden waaruit aan alle Gelderse gemeenten uitgekeerd kan worden, mits ze daar een beroep op doen. Namens Gemeentebelang heeft Holleman donderdagavond 8 december hierover een rondvraag gesteld in de commissie beleid algemeen en gevraagd of het college aanspraak gaat maken op deze subsidie en deze zo breed mogelijk in te zetten voor hen die het zo hard nodig hebben. Holleman had de rondvraag vooraf toegezonden aan het college waardoor ze het bestaan van de winterfonds van de Provincie konden doornemen. Gemeentebelang is zeer tevreden met het antwoord van wethouder Mazier die aangaf voornemens te zijn gebruik te maken van het winterfonds.