[HARDERWIJK] Door de gemeente Harderwijk wordt in 2022 een proef gedaan met de inzameling van taxus snoeisel. Daarmee gaat een initiatief van Bert in vervulling. Die is met het idee gekomen gezien de waarde van het taxus snoeisel bij de productie van een kankermedicijn.

Twee keer

Twee keer in 2022 wordt de inzameling van taxus snoeisel gefaciliteerd door de gemeente door hiervoor op het afvalbrengstation een inzameldag te houden. Hiervoor wordt een campagne gestart om bewoners bekend te maken met de mogelijkheden van de inzameling maar dit ook breder te trekken en aandacht te vragen voor onderzoek naar de bestrijding van kanker. Voor de verdere verwerking wordt de taxustaxi ingeschakeld en mogelijk het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). De kosten van de inzameling en de campagne worden geraamd op vijfduizend euro en wordt gedekt uit de gelden die beschikbaar zijn voor ‘Samen kleuren we de Stad.’

Kanttekeningen

Aangegeven wordt wel dat de vraag naar snoeisel van de taxus de laatste jaren is afgenomen. Onder meer als gevolg van het grote aanbod maar ook de verminderde vraag naar deze grondstof. Hierdoor zijn een aantal organisaties reed gestopt met de inzameling. De taxustaxi is nog de enige wezenlijke partij die taxus snoeisel inzamelt maar is vooral in het zuiden van Nederland actief. De gemeente vindt de inzameling echter een sympathieke wijze om aandacht te vragen voor de vreselijke ziekte kanker en de noodzaak van grondstoffen te combineren. En dat maakt dat men toch particulieren de kans wil bieden hun snoeisel in te leveren. De gemeente zelf heeft weinig taxus hagen in beheer. Wijnand Kooijmans (Harderwijker Courant)