Gemeentebelang vindt het zaak om, nu we als raad een nieuwe manier van afval inzamelen gekozen hebben, vinger aan de pols te houden. Daarvoor hebben wij eerder dit jaar een motie ingediend om een afvalcoach aan te stellen. Deze motie is door de raad aangenomen.

Betaalbaar, haalbaar en realistisch afvalbeleid

Het college heeft een systeem uitgewerkt, samen met de gehele gemeenteraad, en daar heeft een meerderheid in de raad voor gekozen. Dus die keuze gaan we doorvoeren. Dat we meer moeten gaan betalen, is jaren geleden al vastgesteld. Alleen de manier waarop, hebben we dus als gemeenteraad in december vastgelegd. En hoeveel je meer gaat betalen heb je als inwoner met het gekozen systeem ook zelf in de hand.

Het nieuwe afval inzamelen (en waarschijnlijk meer hier voor betalen) gaat vanaf 1 januari van start. Harderwijk Anders, VVD, CDA en ChristenUnie zitten in de coalitie. Hun wethouders willen dit. Het merendeel van de gemeenteraad ook. De raadsleden van Harderwijk Anders en het CDA blijken nu achteraf de wens van hun wethouders niet te zien zitten en komen met een PMD-inzamel variant. Zij zouden graag zien dat ieder huishouden plastic, metaal en drinkkartons vooraf gaat scheiden en dat je deze op acht plekken in Harderwijk in een ondergrondse container kan weggooien. Om dit te realiseren moeten er een hoop kosten gemaakt worden en heb je geen garantie op een zuivere bronscheiding. En ze willen pas in januari 2023 een nieuw afvalsysteem in werking laten treden. Voor ons is dit geen optie. Als gemeente gaan we dan een hoop onnodige kosten maken. We laten inwoners moeite doen, terwijl het afval in de gevallen van onzuivere bronscheiding alsnog in de verbrandingsoven gaat. En wij willen niet nog langer wachten.

Er verandert niks aan de afvalinzameling

De nieuwe manier betekent dat we vanaf 1 januari niks veranderen aan de wijze van afval inzamelen. Je bent vrij in je keuze om niks te doen een meer te betalen. Of je kiest er zelf voor om bewust om te gaan met je afval en wordt beloond omdat je dan minder hoeft te betalen. Wat is het nieuwe systeem:

  • Je hoeft niet al jouw plastic, metaal en drinkkartons apart te houden. Dit kan gewoon bij het restafval. Je mag het natuurlijk wel apart houden. Dan bespaar je en ben je duurzaam bezig.
  • Je groente-, fruit- en tuinafval kan gewoon in de groen bak
  • En je papier en karton kan gewoon in de blauwe bak
  • Glas kan je gewoon nog steeds wegbrengen naar een ondergrondse, centrale container
  • De huishoudens die bepaalde dingen nog niet kunnen (hoogbouw zonder GFT-container), worden hiervoor gecompenseerd door de gemeente.

Zelf scheiden levert je korting op

Het contract met ophaler Aconov blijft ook gewoon bestaan. Net als de tweewekelijkse leging van groen en grijs. Net zoals de maandelijkse leging van de blauwe container. Je betaalt een vast bedrag per maand voor het legen van de groene en de blauwe container. Voor de grijze betaal je €8 per keer. Als je deze dus 24x aan de weg zet, betaal je €100,75 + €192 = €292,75 per jaar voor het laten ophalen van al je vuilnis. Daar hoef je dus niks voor te doen. Dit was €212. Een meerpersoonshuishouden gaat zonder verandering in afval sorteren zo’n €80 meer per jaar betalen. Dat staat gelijk aan 10x minder de grijze bak aan de weg zetten. En daar kan je wel wat aan doen. Want 37% is een behoorlijke stijging van de jaarlijkse kosten voor afvalinzameling.

PMD naar de stort

Dat kun je voor een groot deel voor elkaar krijgen door thuis je plastic, metaal en drinkkartons (PMD) te scheiden. Als je hiervoor een aparte zak, bak of container neerzet, zal je zien dat deze sneller gevuld is dan je normale vuilniszak. Dus je grijze bak zal minder vaak op straat hoeven te staan. Je gesorteerde PMD kan gratis worden afgegeven bij de milieustraat. En als je samen met buren een pooltje maakt voor het gebruik van de afvalpassen, kun je het wegbrengen prima combineren en kan je PMD altijd gratis worden weggebracht.

Blijven monitoren

Dat is het systeem zoals we het met de gemeenteraad hebben afgesproken. En dat gaan wij met onze fractie goed monitoren. Als eerste omdat een fiks aantal inwoners geen brief hebben ontvangen met de uitleg van het nieuwe systeem. Deze is huis-aan-huis bezorgd. Als tweede ook vanwege de slogan van deze coalitie ‘Harderwijk zijn we samen’. Deze gaat hier vanaf het begin helaas al niet op. Zo’n 6000 huishoudens hebben geen gelegenheid om GFT apart te scheiden, zij zullen zo lang dit niet veranderd worden gecompenseerd. En als derde omdat dit systeem zeer waarschijnlijk ook zal zorgen voor inwoners die makkelijker afval van zich af zullen gooien, om het maar gratis kwijt te zijn. En als vierde zijn er nog een flink aantal ondergrondse containers die vrij te openen zijn. Als inwoners dit weten, zullen zij daar wellicht vaker hun afval in gooien.

PMD naar ondergrondse container niet de oplossing

Het andere systeem waar we voor konden kiezen als gemeenteraad, was bronscheiding. Het systeem dat Harderwijk Anders en CDA graag zouden willen. Maar om dit in Harderwijk voor elkaar te krijgen, moeten er op 8 plekken een ondergrondse PMD-container worden geplaatst. Een mega kostenpost, een gigantische operatie en de besparing die dit een huishouden oplevert, is niet bijzonder veel ten opzichte van het gekozen nieuwe systeem (nascheiding). Je moet immers met je PMD-afval meerdere keren per week naar de PMD-container om het daar weg te gooien. Daarnaast moet er daar een extra vrachtwagen voor rijden. Tel daarbij op dat het meerdere keren voorkomt dat de container gebruikt wordt voor ander afval dan PMD en zo’n container belandt dan bij het restafval op de grote hoop in de verbrandingsoven. Dan is al die moeite voor niks geweest. Voor Gemeentebelang past deze versie van afvalinzameling op dit moment niet bij Harderwijk. Teveel rompslomp om het uitvoerbaar te maken, geen ultieme oplossing en geen garantie op een duurzame inzameling.

Harderwijk Anders, CDA, PvdA en SGP dienden op de raadsvergadering van 23 december 2021 nog wel een amendement in om het nieuwe afvalsysteem wederom een jaar uit te stellen. In 2022 zouden je dan in een meerpersoonshuishouden €230 per jaar moeten betalen om je afval op te laten halen. Je gaat dan €18 per jaar meer betalen. Zonder dat er iets verandert aan het afvalsysteem. Dit voorstel kon niet op een meerderheid rekenen in de gemeenteraad.

Overgangsjaar

Voor Gemeentebelang is de datum van het starten met het nieuwe systeem altijd al 1 januari geweest. We zijn al meer dan 4 jaar bezig met een ander afval inzamelingssysteem. De prijs moest helaas omhoog want het systeem was al jaren kostendekkend op begroting, maar kostte achteraf altijd geld. En we willen met elkaar minder afval gaan produceren in de komende tientallen jaren. Dus om de invoering van een nieuw systeem nog een jaar uit te stellen, vonden wij niet verstandig. We hebben nu een uitgangspunt en onze fractie ziet dat als een overgangsjaar. Van daaruit kunnen we het systeem gaan bijschaven als dat nodig is. Zodat we vanaf 1 januari 2023 hopelijk een inzamelingssysteem hebben dat loopt zoals het hoort en waar iedereen aan mee doet.