Waarom doen we als Harderwijk daar niet aan mee?

Van 11 tot en met 17 oktober is de landelijke campagne ‘Drop je knife’ actief. Deze actie is erop gericht om jongeren anoniem en zonder straf verboden wapens in te laten leveren. Tijdens de inzamelweek kunnen jongeren
steekwapens inleveren op politiebureaus en komen agenten in burger vuurwapens ophalen.

Pilots met straffeloos inleveren werken

Gemeentebelang Harderwijk-Hierden vindt dit een fantastisch initiatief om in een samenleving waarin we helaas steeds meer te maken krijgen met het gebruik van wapens. Kinderen kunnen voor nog geen € 2,- een keukenmes
kopen in de winkel. En de handel in verboden (vuur)wapens is mede dankzij het gebruik van sociale media apps een stuk dichterbij gekomen voor jongeren. De pilots met anoniem en straffeloos wapens inleveren, die
voorgaande jaren zijn gehouden in Apeldoorn en Zwolle hebben aangetoond dat deze inleveracties flink succesvol zijn.

Geen steekincidenten

Gemeentebelang wil een veilige samenleving voor de inwoners van Harderwijk en Hierden. De steekpartijen bij het AZC en de steekpartij onlangs bij het Draakje in Hierden staan nog in ons geheugen gegrift. Gemeentebelang wil dat soort incidenten niet in Harderwijk!Onze verbazing was dan ook groot toen wij Harderwijk niet tussen het
rijtje inleverlocaties zagen staan. Naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende vragen.

 1. Is het college op de hoogte geweest van de mogelijke deelname aan de landelijke campagne ‘Drop je
  Knife’? Zo nee, welke afdeling in het stadhuis had dit moeten verzorgen?
 2. Als het college wel op de hoogte geweest is van het bestaan van ‘Drop je knife’, kan het college dan in
  een ruime bewoording vertellen waarom deelname van Harderwijk uitgesloten is?
 3. Wat vindt het college van de suggestie van Gemeentebelang om de uitspattingen, zoals steekincidenten
  bij het AZC en bijvoorbeeld die bij het Draakje, tegen te gaan door de algemeen plaatselijke verordening
  aan te passen zodat er harder opgetreden kan worden tegen geweldplegers met een wapen?
 4. Gemeentebelang zou graag zien dat Harderwijk meer, dan dat nu gebeurt, aansluit bij landelijke
  campagnes. Onze fractie heeft in het coalitieakkoord gezocht naar de zienswijze van het college
  hierover. Maar dat konden we niet terugvinden. Wat is hierin het standpunt van het college?