Gemeentebelang bezoekt Harderwijkse toeristentrekker

Tijdens het bezoek werd gesproken over de koers die het Dolfinarium vaart en gaat varen.

Het Dolfinarium heeft natuurlijk al jaren een hoop voor Harderwijk betekent. En nog steeds is het 10 hectare grote dierenpark aan de rand van het centrum met de kenmerkende koepel een toeristentrekker voor de hele gemeente. De fractie van Gemeentebelang wilde graag eens van parkmanager Alex Tiebot horen hoe het Dolfinarium ervoor staat en hoe hij naar de toekomst van het park kijkt.

Gemeentebelang bezoekt Harderwijkse trekpleister

De Dolfijnendelta is de huidige naam van de grote waterplas die in 1997 gereed kwam. De toenmalige Lagune begon als kopie van een Indianenstam in Canada en om de strijd aan te gaan met grote parken in binnen- en buitenland. Het is geen attractie meer, maar een educatieve leefomgeving voor de dolfijnen. Een natuurlijke habitat die 24/7 gemonitord wordt en daarmee een goede vervanger is voor bijvoorbeeld een bassin in zee. Tiebot ziet de Dolfijnendelta in zijn ogen ook nooit verdwijnen. Hij voorziet de baai zelfs als eindstation voor dolfijnen die elders niet meer in een dolfinarium mogen leven. Tiebot vertelde ook over de plannen om enkele dieren te verhuizen. Voor een betere leefomgeving in het Dolfinarium gaan er dolfijnen verhuizen naar een dierentuin in China. En dit is een weloverwogen keuze.

Investeren

En dan komt het noodzakelijke investeren aan bod. Tiebot neemt de fractie mee in de kosten van het Dolfinarium. Kosten die enorm hoog zijn. Personeelskosten, voerkosten en medicijnen zijn grote posten voor de dierentuin. Net als het laten draaien van de technische installaties. De komende jaren zal vooral worden gekeken naar vernieuwingen in attracties. 4 jaar geleden is er een glijbanentoren bij gekomen. 2 jaar geleden is er een tweede glijbanenattractie gerealiseerd. Volgens de parkmanager zijn ze druk doende om te kijken waar de volgende waterattractie geplaatst kan worden. En vanuit het ministerie van Landbouw zijn het Dolfinarium bepaalde eisen gesteld voor de dierenverblijven. Daar wordt nu nog aan voldaan, maar de komende jaren zullen bepaalde bassins aangepast en vergroot moeten worden.

Relatie met Harderwijk

Tiebot vindt het fijn dat zoveel Harderwijkers vinden dat het Dolfinarium bij Harderwijk hoort. Als sinds 1965 is het Dolfinarium voor Harderwijk een grote bron van inkomsten. Ondernemers in de stad profiteren graag van de honderdduizenden bezoekers die het park jaarlijks trekt. Het Dolfinarium zorgt ook voor een flink deel van de parkeerinkomsten voor de gemeente.

Gemeenteraad en college

De parkmanager is blij met de lokale politiek. Er wordt goed meegedacht en vanuit de politiek merkt het Dolfinarium nog steeds dat ze het goed vinden wat er gedaan wordt en dat ze zien dat de dierentuin de aanbevelingen vanuit Den Haag ook naleeft. Ook nodigt Tiebot regelmatig groepen uit voor een kijkje achter de schermen. Voor het Dolfinarium is het vooral belangrijk dat er weloverwogen keuzes worden gemaakt in het parkeren voor toeristen en het vervoer van deze toeristen. Het park hoeft niet groter, bestemmingsplannen hoeven voorlopig niet aangepast te worden en we zijn ook bereid om onze faciliteiten beschikbaar te stellen bij de herinrichting van de commerciële strook tussen de haven en ons park in. Net zoals we nu bijvoorbeeld ook de priklocatie voor coronavaccins in Harderwijk huisvesten.”

Toekomst

De fractie van Gemeentebelang vond het werkbezoek erg nuttig. Het is goed om te zien hoe de onderneming al bijna 60 jaar in Harderwijk gevestigd is en dat het Dolfinarium, als het aan parkmanager Tiebot ligt, voorlopig ook niet zal verdwijnen vanuit Harderwijk.