Donderdagavond diende Bert Holleman van Gemeentebelang, tijdens de raadsvergadering, een motie in om het college van burgemeester en wethouders te laten onderzoeken of we in de gemeente snoeiafval van taxusstruiken kunnen verzamelen.

Unaniem aangenomen

De motie werd door de voltallige gemeenteraad aangenomen en de fractie van Harderwijk Anders zag de noodzaak ook en diende de motie uiteindelijk mee in. De reden van unanimiteit ligt hem in het feit dat het snoeiafval van taxusstruiken gebruikt wordt om een bestanddeel uit te halen dat gebruikt wordt voor chemokuren ter bestrijding van kanker. Kanker is en blijft een dodelijke ziekte en kan onder andere middels een chemokuur worden tegen gegaan of zelfs verdwijnen.

Zuiden van het land

In het zuiden van het land wordt jaarlijks in ruim 60 gemeenten in begin juni het snoeiafval van taxusstruiken opgehaald. Dit kan helaas niet worden uitgebreid naar gemeenten in het midden of noorden omdat de hoeveelheid snoeiafval niet voldoende lonend is om daarvoor in het bestaande systeem aan te sluiten. Als Harderwijk en mogelijk ook Ermelo en Zeewolde (Meerinzicht) een eigen systeem voor het verzamelen van snoeiafval van taxussen kan opzetten, dan kunnen we wel aansluiten bij het bestaande programma.

Bijdragen

Door de inzameling van taxussnoeisel kunnen Harderwijk en Hierden iets betekenen voor mensen die lijden aan deze vreselijke ziekte. De taxusnaalden bevatten dé basis grondstof voor chemotherapieën. “Ons ideaalbeeld zou zijn dat er meerdere verzamelpunten in de regio komen. Hier kunnen inwoners dan zelf hun tassen met taxusnaalden heen brengen. De tassen en grondzeilen om zo veel mogelijk gesorteerde taxusnaalden te krijgen zouden door de gemeente verstrekt moeten worden. Vanaf de verzamelpunten gaat het snoeiafval naar de verwerkers die het prepareren voor de medicijnfabriek,” aldus Holleman.