Gemeentebelang Harderwijk-Hierden stelt vragen over de negatieve effecten van de coronamaatregelen op jongeren.

Gemeentebelang Harderwijk-Hierden wil van het college van burgemeesters en wethouders weten hoe de stand van zaken is bij jongeren in de gemeente als het gaat om de negatieve effecten van de coronamaatregelen. Mark de Lange, fractieondersteuner: “We horen sinds het begin van de coronacrisis dat veel groepen hinder ondervinden van de maatregelen die de overheid neemt om de coronagolf zo klein mogelijk te houden. Bij jongeren tussen de 8 en 18 jaar blijken de maatregelen zelfs zo’n impact te hebben dat zij meer last hebben van psychische problemen, lichamelijke problemen en dat ze veel meer hulp vragen. Wij zijn benieuwd hoe het met onze jongeren in Harderwijk en Hierden gesteld is.”

In oktober bleek uit een onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC dat het psychische effect van de coronamaatregelen op jongeren stijgend is. Nederlandse kinderen tussen de 8 en 18 jaar voelen zich minder gezond en hebben vaker last van angst en somberheid door de coronamaatregelen. Ze voelen zich minder gezond, hebben meer slaapproblemen, meer last van boosheid en voelen zich somberder. Oorzaken die genoemd worden zijn het sociale isolement, niet naar school en niet of minder naar de sportclub of andere verenigingen. Op 18 januari verscheen op de website van de Stentor een artikel over de stijging van zelfmoordpogingen onder kinderen. Op ic’s in Nederland liggen meer kinderen herstellende van een zelfmoordpoging. Bij 113 Zelfmoordpreventie zijn het vooral jongeren die meer contact opnemen. Gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen in hun omgeving zijn de voornaamste redenen om een hulpvraag te stellen. De Kindertelefoon voor jonge kinderen meldt een stijging van ruim 30% in het aantal gesprekken. Kinderen zitten meer in een isolement en voelen zich eenzaam. Ook wordt er meer digitaal gepest en zijn er vragen over kindermishandeling. Ook worden er meer kinderen geregistreerd die kampen met (soms levensbedreigende) eetstoornissen.

De Lange: “Wij willen weten of het college hiervan op de hoogte is en in hoeverre die problemen bij ons in Harderwijk en Hierden spelen. Verder vinden wij het belangrijk om een update te krijgen over de samenwerking tussen de gemeente en de professionals in dit onderwerp. Wat vertellen bijvoorbeeld ZorgDat, GGD-NOG, de scholen, het ziekenhuis, GA Harderwijk en jeugdzorg en Talent House aan de ambtenaren? En we willen weten of het college er alles aan wil doen om de negatieve effecten door coronamaatregelen bij jongeren te laten verdwijnen. Ook als daar voor de grenzen van de noodverordening overschreden moeten worden.”

Corona effecten

door | jan 19, 2021 | Persberichten | 0 Reacties