Het Bestuur

Voorzitter                :   H. Leeuwis
Secretaris                :   E.Roelofsen-De Bruin
Penningmeester    :   K.J de Boer
Lid                            :   G Hop
Lid                            :  A.v.Vleuten