Grote windmolens

Harderwijk is niet geschikt voor grote windmolens.

Gemeentebelang is voor opwekking van windenergie, maar is tegen hele grote windturbines op Lorentz 2 en 3. In de raad van 27 oktober jl voerde ik namens Gemeentebelang het woord over het agendapunt windmolens.

Wij vinden Harderwijk te klein voor grote windmolens.
Alleen al het feit dat het college 4 ton nodig heeft om te onderzoeken waar
5 of 6 windmolen moeten komen is gewoon heel raar. Voor 4 ton heb je al 80 kleine windmolens.

De gemeente Harderwijk moet volgens ons gaan voor kleine windmolens op bedrijfspanden en woningen. Kosten voor een mast kunnen worden uitgespaard hierdoor is er ook minder sprake van horizon vervuiling.

De techniek op windenergie staat niet stil. Met kleine molens op gebouwen kunnen we ook een bijdrage leveren aan onze doelstelling om minder CO2 uitstoot te realiseren en ja natuurlijk heb je dan meer kleine windmolens voor nodig maar deze zijn veel minder dominant aanwezig dan die hele grote turbines.

De slimste investering is je eigen windenergie met een klein molen opwekken, dat zien we nu ook met zonnepanelen. Dit kan volgens ons ook met kleine windmolens. Je hebt Lage aanschafkosten en gemiddeld tot bovengemiddeld rendement: je verdient je investering snel terug dan bij andere windmolens. De energierekening daalt direct en structureel;
Mogelijkheden voor subsidies en andere belastingvoordelen;
(Zichtbare) bijdrage aan een duurzame toekomst;
Geruisarm en onderhoudsvriendelijk door een beter ontwerp van deze tijd.
Bewoners met name uit Hierden zitten niet te wachten op die grote molens waar ze tegenaan moeten kijken. Wethouder Teeninga die namens het college het woord voerde lijkt niet te luisteren naar de tegenstanders van grote molens. Naast kleine molens is Gemeentebelang ook voorstander van zonnepanelenpark. Nadat we dit idee meerdere malen aan de orde hebben gebracht om deze mogelijkheid te onderzoeken komt het het rapport hierover nu eindelijk als agendapunt in de commissie ruimte van 17 november a.s.